Giấy notes màu BRILLIANT 5654-33

Giấy notes màu BRILLIANT 5654-33

Mã sản phẩm : 5654-33

ĐVT : 12 xấp/ lốc

076 4296 056
  • Mô tả
  • Hướng dẫn mua hàng
  • Hướng dẫn thanh toán

Mô tả

Giấy nhắn (nhắc việc) tự dính màu xanh cốm (Brilliant Notes) cỡ 3×3

Đang cập nhật...
Đang cập nhật...