Giấy notes màu vàng 5655-01

Giấy notes màu vàng 5655-01

Mã sản phẩm : 5655-01

ĐVT : 12 xấp/ lốc

076 4296 056
  • Mô tả
  • Hướng dẫn mua hàng
  • Hướng dẫn thanh toán

Mô tả

Giấy ghi chú (giao việc) tự dính  cỡ 3×5  (75x125mm)

Đang cập nhật...
Đang cập nhật...