Giấy notes màu vàng 5654-01

Giấy notes màu vàng 5654-01

Mã sản phẩm : 5654-01

ĐVT : 12 xấp/ lốc

076 4296 056
  • Mô tả
  • Hướng dẫn mua hàng
  • Hướng dẫn thanh toán

Mô tả

Giấy nhắn (nhắc việc) tự dính  cỡ 3×3  (75x75mm)

Đang cập nhật...
Đang cập nhật...